Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 269 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 269

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 269

(1) Ustanovení upravující v hlavě II této části zákona jednotlivé typy
smluv se použijí jen na smlouvy, jejichž obsah dohodnutý stranami
zahrnuje podstatné části smlouvy stanovené v základním ustanovení pro
každou z těchto smluv.

(2) Účastníci mohou uzavřít i takovou smlouvu, která není upravena jako
typ smlouvy. Jestliže však účastníci dostatečně neurčí předmět svých
závazků, smlouva uzavřena není.

(3) Dohoda o určité části smlouvy může být nahrazena dohodou stran o
způsobu umožňujícím dodatečné určení obsahu závazku, jestliže tento
způsob nezávisí jen na vůli jedné strany. Má-li být chybějící část
smlouvy určena soudem nebo určitou osobou, vyžaduje se, aby dohoda měla
písemnou formu a platí obdobně § 291.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300510