Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 271 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 271

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 271

Jestliže si strany při jednání o uzavření smlouvy navzájem poskytnou
informace označené jako důvěrné, nesmí strana, které byly tyto
informace poskytnuty, je prozradit třetí osobě a ani je použít v
rozporu s jejich účelem pro své potřeby, a to bez ohledu na to, zda
dojde k uzavření smlouvy, či nikoli. Kdo poruší tuto povinnost, je
povinen k náhradě škody, obdobně podle ustanovení § 373 a násl.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300512