Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 274 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 274

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 274

Použijí-li strany ve smlouvě některé z doložek upravených v užívaných
vykládacích pravidlech, má se za to, že strany zamýšlely dosáhnout
touto doložkou právních účinků stanovených vykládacími pravidly, na něž
se strany ve smlouvě odvolaly, jinak vykládacími pravidly, která s
přihlédnutím k povaze smlouvy se obvykle používají.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300515