Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 278 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 278

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 278

Na základě veřejného návrhu je smlouva uzavřena s osobou, která v
souladu s obsahem veřejného návrhu a ve lhůtě v něm stanovené, jinak ve
lhůtě přiměřené, nejdříve navrhovateli oznámí, že návrh přijímá, a
navrhovatel jí uzavření smlouvy potvrdí. Přijme-li veřejný návrh
současně několik osob, může navrhovatel zvolit, kterému příjemci
uzavření smlouvy potvrdí.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300519