Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 282 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 282

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 282

(1) K vyhlášení veřejné obchodní soutěže (dále jen "soutěž") se
vyžaduje, aby byly písemně obecným způsobem vymezeny předmět
požadovaného závazku a zásady ostatního obsahu zamýšlené smlouvy, na
němž navrhovatel trvá, určen způsob podávání návrhů, stanovena lhůta,
do které lze návrhy podávat, a lhůta pro oznámení vybraného návrhu
(dále jen "podmínky soutěže").

(2) Obsah podmínek soutěže musí být vhodným způsobem uveřejněn.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300523