Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 285 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 285

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 285

(1) Předložený návrh nelze odvolat po uplynutí lhůty stanovené v
podmínkách soutěže pro předkládání návrhů, ledaže podmínky soutěže
přiznávají navrhovatelům právo návrh odvolat i po uplynutí této lhůty.
Podmínky soutěže mohou stanovit, že návrh nelze odvolat již po jeho
předložení.

(2) Návrh lze měnit nebo doplňovat jen v době, kdy podle odstavce 1 lze
návrh odvolat, ledaže jde pouze o opravu chyb vzniklých při
vyhotovování návrhu a podmínky soutěže tuto opravu nevylučují. Návrh
lze měnit nebo doplňovat i v případech stanovených v podmínkách
soutěže.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300526