Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 287 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 287

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 287

(1) Vyhlašovatel je povinen přijmout návrh, který byl vybrán způsobem
uvedeným v § 286. Sdělí-li vyhlašovatel přijetí návrhu po lhůtě
stanovené v podmínkách soutěže, smlouva nevznikne, jestliže vybraný
účastník soutěže sdělí vyhlašovateli bez zbytečného odkladu po dojití
sdělení o přijetí návrhu, že odmítá smlouvu uzavřít.

(2) Vyhlašovatel je oprávněn odmítnout všechny předložené návrhy,
jestliže si toto právo vyhradil v podmínkách soutěže.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300528