Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 291 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 291

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 291

Ustanovení § 290 a § 292 odst. 1 a 2 se použijí přiměřeně i na písemnou
dohodu stran o tom, že uzavřená smlouva bude doplněna ještě o úpravu
určitých otázek, jestliže chybějící obsah smlouvy má podle této dohody
být určen soudem nebo jinou osobou určenou stranami v případě, kdy by
nedošlo k jeho sjednání stranami. Závazek doplnit chybějící obsah
smlouvy může převzít jedna nebo obě strany; v pochybnostech se má za
to, že závazek vznikl oběma stranám.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300532