Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 306 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 306

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 306

(1) Věřitel je oprávněn domáhat se splnění závazku na ručiteli jen v
případě, že dlužník nesplnil svůj splatný závazek v přiměřené době
poté, co byl k tomu věřitelem písemně vyzván. Tohoto vyzvání není
třeba, jestliže je věřitel nemůže uskutečnit nebo jestliže je
nepochybné, že dlužník svůj závazek nesplní.

(2) Ručitel může vůči věřiteli uplatnit všechny námitky, k jejichž
uplatnění je oprávněn dlužník, a použít k započtení pohledávky dlužníka
vůči věřiteli, jestliže k započtení by byl oprávněn dlužník, kdyby
věřitel vymáhal svou pohledávku vůči němu. Ručitel může použít k
započtení i své pohledávky vůči věřiteli.

(3) Jestliže ručitel uplatní vůči věřiteli neúspěšné námitky, které mu
sdělil dlužník, je dlužník povinen nahradit ručiteli náklady, které mu
tím vznikly.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300553