Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 307 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 307

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 307

(1) Zaručí-li se za tentýž závazek více ručitelů, ručí každý z nich za
celý závazek. Ručitel má vůči ostatním ručitelům stejná práva jako
spoludlužník.

(2) Je-li ručením zajištěna pouze část závazku, nesnižuje se rozsah
ručení částečným plněním závazku, zůstává-li závazek nesplněn ve výši,
v jaké je zajištěn ručením.

(3) Při postoupení zajištěné pohledávky přecházejí práva z ručení na
postupníka v době, kdy je postoupení oznámeno ručiteli postupitelem
nebo prokázáno postupníkem.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300554