Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 327 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 327

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 327

(1) Lze-li závazek splnit několika způsoby, má právo určit způsob
plnění dlužník, jestliže ze smlouvy nevyplývá, že toto právo přísluší
věřiteli. Jestliže však věřitel neurčí tento způsob v době stanovené ve
smlouvě, jinak do doby stanovené pro plnění, může dlužník určit způsob
plnění.

(2) Jestliže na základě svého práva dlužník nebo věřitel, který je k
tomu oprávněn, zvolí způsob plnění a sdělí jej druhé straně, nemůže bez
souhlasu druhé strany tento způsob změnit.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300586