Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 330 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 330

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 330

(1) Má-li být věřiteli splněno týmž dlužníkem několik závazků a
poskytnuté plnění nestačí na splnění všech závazků, je splněn závazek
určený při plnění dlužníkem. Neurčí-li dlužník, který závazek plní, je
splněn závazek nejdříve splatný, a to nejprve jeho příslušenství.

(2) Při plnění peněžitého závazku se započte placení nejprve na úroky a
potom na jistinu, neurčí-li dlužník jinak.

(3) Má-li dlužník vůči věřiteli několik peněžitých závazků a dlužník
neurčí, který závazek plní, placení se týká nejdříve závazku, jehož
splnění není zajištěno nebo je nejméně zajištěno, jinak závazku
nejdříve splatného.

(4) Placení se týká náhrady škody teprve, když byl splněn peněžitý
závazek, z jehož porušení vznikla povinnost k náhradě škody, pokud
dlužník neurčí účel placení.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300589