Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 332 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 332

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 332

(1) Jestliže plnění závazku není vázáno na osobní vlastnosti dlužníka,
je věřitel povinen přijmout plnění jeho závazku nabídnuté třetí osobou,
jestliže s tím dlužník souhlasí. Souhlas dlužníka není zapotřebí,
jestliže třetí osoba za závazek ručí nebo jeho splnění jiným způsobem
zajišťuje a dlužník svůj závazek porušil.

(2) Nevyplývá-li z právního vztahu mezi dlužníkem a třetí osobou něco
jiného, vstupuje třetí osoba splněním dlužníkova závazku do práv
věřitele, který je povinen jí vydat a na ni převést všechny své důkazní
prostředky.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300591