Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 334 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 334

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 334

Otevření akreditivu, jakož i vystavení směnky nebo šeku,
prostřednictvím kterých má být podle smlouvy splněn peněžitý závazek,
nemají vliv na trvání tohoto závazku. Věřitel je však oprávněn
požadovat splnění peněžitého závazku na dlužníku podle smlouvy, jen
když nemůže dosáhnout jeho splnění z akreditivu, směnky nebo šeku.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300593