Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 337 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 337

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 337

(1) Peněžitý závazek plní dlužník na své nebezpečí a náklady v sídle
nebo místě podnikání, popřípadě bydlišti věřitele, nestanoví-li smlouva
nebo tento zákon jinak.

(2) Změní-li věřitel po uzavření smlouvy sídlo nebo místo podnikání,
popřípadě bydliště, nese zvýšené náklady a zvýšené nebezpečí spojené s
placením peněžitého závazku, které tím dlužníku vzniknou.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300596