Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 338 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 338

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 338

Vznikl-li peněžitý závazek v souvislosti s provozem závodu nebo
provozovny věřitele, je dlužník povinen závazek splnit v místě tohoto
závodu nebo provozovny, jestliže plnění peněžitého závazku se má
uskutečnit současně s plněním druhé strany v místě tohoto závodu nebo
této provozovny.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300597