Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 342 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 342

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 342

(1) Nevyplývá-li ze smlouvy nebo z ustanovení tohoto zákona něco
jiného, je rozhodující úmysl stran projevený při uzavření smlouvy nebo
povaha plnění pro určení, zda doba plnění je stanovena ve prospěch obou
stran, nebo jen ve prospěch jedné z nich.

(2) Je-li doba plnění stanovena ve prospěch dlužníka, před touto dobou
není věřitel oprávněn požadovat plnění, avšak dlužník je oprávněn plnit
svůj závazek.

(3) Je-li doba plnění stanovena ve prospěch věřitele, je před touto
dobou věřitel oprávněn požadovat plnění, ale dlužník není oprávněn
plnit svůj závazek.

(4) Je-li doba plnění stanovena ve prospěch obou stran, není před touto
dobou věřitel oprávněn požadovat plnění a dlužník plnit svůj závazek.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300601