Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 346 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 346

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 346

(1) Znamená-li prodlení dlužníka nebo věřitele nepodstatné porušení
smluvní povinnosti, může druhá strana odstoupit od smlouvy v případě,
že strana, která je v prodlení, nesplní svou povinnost ani v dodatečné
přiměřené lhůtě, která jí k tomu byla poskytnuta.

(2) Jestliže však strana, jež je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek
nesplní, může druhá strana od smlouvy odstoupit bez poskytnutí
dodatečné přiměřené lhůty k plnění nebo před jejím uplynutím.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300609