Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 348 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 348

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 348

(1) Ohledně povinnosti, jež má být plněna v budoucnu, lze od smlouvy
odstoupit, když z chování povinné strany, nebo z jiných okolností
nepochybně vyplývá ještě před dobou stanovenou pro plnění smluvní
povinnosti, že tato povinnost bude porušena podstatným způsobem, a
povinná strana neposkytne po vyzvání oprávněné strany bez zbytečného
odkladu dostatečnou jistotu.

(2) Ohledně povinnosti, jež má být plněna v budoucnu, lze odstoupit od
smlouvy i v případě, kdy povinná strana prohlásí, že svou povinnost
nesplní.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300611