Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 350 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 350

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 350

(1) Je-li dodatečná lhůta poskytnutá k plnění nepřiměřená a oprávněná
strana odstoupí od smlouvy po jejím uplynutí, nebo oprávněná strana
odstoupí od smlouvy bez poskytnutí dodatečné lhůty pro plnění,
nastávají účinky odstoupení teprve po marném uplynutí přiměřené
dodatečné lhůty, jež měla být poskytnuta k plnění povinností.

(2) Při poskytnutí dodatečné lhůty může oprávněná strana druhé straně
prohlásit, že odstupuje od smlouvy, jestliže druhá strana nesplní svou
povinnost v této lhůtě. V tomto případě nastávají účinky odstoupení
marným uplynutím této lhůty, je-li přiměřená nebo uplynutím přiměřené
lhůty, jestliže stanovená lhůta nebyla přiměřená.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300613