Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 353 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 353

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 353

Dlužník, jehož závazek zanikl pro nemožnost plnění, je povinen uhradit
škodu tím způsobenou věřiteli, ledaže nemožnost plnění byla způsobena
okolnostmi vylučujícími odpovědnost (§ 374). Pro náhradu škody se
použije obdobně ustanovení § 373 a násl.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300616