Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 372 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 372

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 372

(1) Je-li předmětem plnění věc, kterou věřitel nepřevezme v rozporu se
svými povinnostmi, přechází na věřitele po dobu jeho prodlení nebezpečí
škody na věci (§ 368 odst. 2), jestliže předtím toto nebezpečí nesl
dlužník.

(2) Jestliže škoda na věci vznikla v době, kdy ji nesl věřitel, není
dlužník povinen k její náhradě nebo k jejímu odstranění, ledaže škoda
byla způsobena porušením povinností dlužníka.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300639