Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 375 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 375

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 375

Bylo-li porušení povinnosti ze závazkového vztahu způsobeno třetí
osobou, které povinná strana svěřila plnění své povinnosti, je u
povinné strany vyloučena odpovědnost jen v případě, kdy je u ní
vyloučena odpovědnost podle § 374 a třetí osoba by rovněž podle tohoto
ustanovení nebyla odpovědnou, kdyby oprávněné straně byla přímo
zavázána místo povinné strany.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300642