Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 399 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 399

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 399

Práva vzniklá ze škody na dopravovaných věcech a z opožděného doručení
zásilky vůči zasílateli a vůči dopravci se promlčují uplynutím jednoho
roku. U práv vzniklých z celkového zničení nebo ztráty zásilky běží
promlčecí doba ode dne, kdy zásilka měla být doručena příjemci, u
ostatních práv ode dne, kdy zásilka byla doručena. Pro škodu vědomě
způsobenou platí obecná promlčecí doba stanovená v § 397.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300671