Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 401 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 401

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 401

Strana, vůči níž se právo promlčuje, může písemným prohlášením druhé
straně prodloužit promlčecí dobu, a to i opakovaně; celková promlčecí
doba nesmí být delší než 10 let od doby, kdy počala poprvé běžet. Toto
prohlášení lze učinit i před počátkem běhu promlčecí doby.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300673