Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 404 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 404

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 404

(1) Bylo-li právo, jež podléhá promlčení, uplatněno v soudním nebo
rozhodčím řízení ve formě protinároku, přestává u něho běžet promlčecí
doba dnem, kdy bylo zahájeno soudní nebo rozhodčí řízení ohledně práva,
proti němuž protinárok směřuje, jestliže se jak nárok, tak i protinárok
vztahují k téže smlouvě nebo k několika smlouvám uzavřeným na základě
jednoho jednání nebo několika souvisejících jednání.

(2) V případech, na které se nevztahuje odstavec 1, považuje se
protinárok za uplatněný v den, kdy byl v soudním nebo rozhodčím řízení
podán návrh na jeho projednání.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300676