Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 405 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 405

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 405

(1) Jestliže právo bylo uplatněno před promlčením podle § 402 až 404,
avšak v tomto řízení nebylo rozhodnuto ve věci samé, platí, že
promlčecí doba nepřestala běžet.

(2) Jestliže v době skončení soudního nebo rozhodčího řízení uvedeného
v odstavci 1 promlčecí doba již uplynula nebo jestliže do jejího
skončení zbývá méně než rok, prodlužuje se promlčecí doba tak, že
neskončí dříve než jeden rok ode dne, kdy skončilo soudní nebo rozhodčí
řízení.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300677