Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 412 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 412

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 412

(1) Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém
místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předáním prvnímu dopravci k
přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží
prodávajícím. Prodávající umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní
smlouvy vůči dopravci, pokud tato práva nemá kupující na základě
přepravní smlouvy.

(2) Jestliže smlouva nemá ustanovení o odeslání zboží prodávajícím a
zboží je ve smlouvě jednotlivě určeno nebo určeno podle druhu, avšak má
být dodáno z určitých zásob nebo má být vyrobeno a strany v době
uzavření smlouvy věděly, kde se nachází nebo kde má být vyrobeno,
uskutečňuje se dodání, když je kupujícímu umožněno nakládat se zbožím v
tomto místě.

(3) V případech, na které se nevztahují odstavce 1 a 2, splní
prodávající povinnost dodat zboží tím, že umožní kupujícímu nakládat se
zbožím v místě, kde má prodávající své sídlo nebo místo podnikání,
popřípadě bydliště nebo organizační složku, jestliže prodávající její
místo včas kupujícímu oznámí.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300718