Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 414 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 414

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 414

(1) Prodávající je povinen dodat zboží:

a) dne, který je ve smlouvě určen nebo určen způsobem stanoveným ve
smlouvě,

b) kdykoli během lhůty, která je ve smlouvě určena nebo určena způsobem
stanoveným ve smlouvě, ledaže ze smlouvy nebo z účelu smlouvy, jenž byl
prodávajícímu znám při uzavření smlouvy, vyplývá, že dobu dodání v
rámci této lhůty určuje kupující.

(2) Nevyplývá-li ze smlouvy něco jiného, začíná lhůta, v níž má být
zboží dodáno, běžet ode dne uzavření smlouvy. Jestliže však podle
smlouvy má kupující splnit určité povinnosti ještě před dodáním zboží
(např. předložit nákresy potřebné k výrobě zboží, zaplatit kupní cenu
nebo její část nebo zajistit její zaplacení), začíná tato lhůta běžet
teprve ode dne splnění této povinnosti.

(3) Dodá-li prodávající zboží před určenou dobou, je kupující oprávněn
zboží převzít nebo je odmítnout.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300720