Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 418 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 418

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 418

Předání dokladů, na něž se nevztahuje § 419, se uskutečňuje v době a
místě určených ve smlouvě, jinak při dodání zboží v místě tohoto
dodání. Jestliže prodávající předal doklady před stanovenou dobou, může
až do této doby odstranit vady dokladů, jestliže tím nezpůsobí
kupujícímu nepřiměřené obtíže nebo výlohy. Nárok na náhradu škody tím
není dotčen.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300724