Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 419 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 419

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY



§ 419

(1) Doklady, jež jsou potřebné k převzetí přepravovaného zboží nebo k
volnému nakládání se zbožím nebo při dovozu k jeho proclení, je
prodávající povinen předat kupujícímu v místě placení kupní ceny,
jestliže k předání má dojít při tomto placení, jinak v sídle nebo místě
podnikání, popřípadě bydlišti kupujícího.

(2) Doklady uvedené v odstavci 1 předá prodávající kupujícímu včas tak,
aby kupující mohl se zbožím volně nakládat nebo převzít přepravované
zboží v době jeho dojití do místa určení a dovezené zboží bez
zbytečného odkladu proclít.

Množství, jakost, provedení a obal zboží



Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300725