Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 420 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 420

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 420

(1) Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení,
jež určuje smlouva, a musí je zabalit nebo opatřit pro přepravu
způsobem stanoveným ve smlouvě.

(2) Neurčuje-li smlouva jakost nebo provedení zboží, je prodávající
povinen dodat zboží v jakosti a provedení, jež se hodí pro účel
stanovený ve smlouvě, nebo není-li tento účel ve smlouvě stanoven, pro
účel, k němuž se takové zboží zpravidla užívá.

(3) Má-li být zboží dodáno podle vzorku nebo předlohy, je prodávající
povinen dodat zboží s vlastnostmi vzorku nebo předlohy, jež předložil
kupujícímu. Je-li rozpor mezi určením jakosti nebo provedením zboží
podle tohoto vzorku nebo předlohy a určením zboží popsaným ve smlouvě,
je rozhodující určení popsané ve smlouvě. Není-li v těchto určeních
rozpor, má mít zboží vlastnosti podle obou těchto určení.

(4) Neurčuje-li smlouva, jak má být zboží zabaleno nebo opatřeno pro
přepravu, je prodávající povinen zboží zabalit nebo opatřit pro
přepravu způsobem, který je obvyklý pro takové zboží v obchodním styku,
nebo nelze-li tento způsob určit, způsobem potřebným k uchování a
ochraně zboží.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300726