Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 421 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 421

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 421

(1) Vyplývá-li ze smlouvy, že množství zboží je určeno ve smlouvě pouze
přibližně, je prodávající oprávněn určit přesné množství zboží, které
má být dodáno, ledaže smlouva přiznává toto právo kupujícímu. Pokud ze
smlouvy nevyplývá něco jiného, nesmí odchylka přesáhnout 5 % množství
stanoveného ve smlouvě.

(2) Vyplývá-li z povahy zboží, že jeho množství určené ve smlouvě je
pouze přibližné, může činit rozdíl mezi množstvím zboží určeným ve
smlouvě a množstvím zboží skutečně dodaným nejvýše 5 % množství
uvedeného ve smlouvě, pokud ze smlouvy nebo z předchozí praxe mezi
stranami nebo z obchodních zvyklostí nevyplývá něco jiného.

(3) V případech, na něž se vztahují odstavce 1 a 2, má prodávající
nárok na zaplacení kupní ceny za zboží skutečně dodané.

Vady zbožíAdresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300727