Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 422 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 422

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 422

(1) Poruší-li prodávající povinnosti stanovené v § 420, má zboží vady.
Za vady zboží se považuje i dodání jiného zboží, než určuje smlouva a
vady v dokladech nutných k užívání zboží.

(2) Jestliže z přepravního dokladu, dokladu o předání zboží nebo z
prohlášení prodávajícího vyplývá, že dodává zboží v menším množství
nebo jen část zboží, nevztahují se na chybějící zboží ustanovení o
vadách zboží.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300728