Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 423 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 423

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 423

Byly-li použity podle smlouvy při výrobě zboží věci předané kupujícím,
neodpovídá prodávající za vady zboží, které byly způsobeny použitím
těchto věcí, jestliže prodávající při vynaložení odborné péče nemohl
odhalit nevhodnost těchto věcí pro výrobu zboží nebo na ni kupujícího
upozornil, avšak kupující trval na jejich použití.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300729