Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 426 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 426

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 426

Jestliže prodávající dodá zboží se souhlasem kupujícího před dobou
stanovenou pro jeho dodání, může až do této doby dodat chybějící část
nebo chybějící množství dodaného zboží nebo dodat náhradní zboží za
dodané vadné zboží nebo vady dodaného zboží opravit, jestliže výkon
tohoto práva nezpůsobí kupujícímu nepřiměřené obtíže nebo nepřiměřené
výdaje. Kupujícímu je však zachován nárok na náhradu škody.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300732