Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 427 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 427

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 427

(1) Kupující je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po
přechodu nebezpečí škody na zboží, přičemž se přihlédne k povaze zboží.

(2) Jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím, může být
prohlídka odložena až do doby, kdy zboží je dopraveno do místa určení.
Jestliže však je zboží směrováno během přepravy do jiného místa určení
nebo kupujícím znovu odesláno, aniž by měl kupující možnost přiměřenou
povaze zboží si je prohlédnout, a v době uzavření smlouvy prodávající
věděl nebo musel vědět o možnosti takové změny místa určení nebo
takového opětného odeslání, prohlídka může být odložena až do doby, kdy
zboží je dopraveno do nového místa určení.

(3) Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo
prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit
nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že
tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300733