Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 429 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 429

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 429

(1) Zárukou za jakost zboží přejímá prodávající písemně závazek, že
dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití ke smluvenému,
jinak k obvyklému účelu, nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé
vlastnosti.

(2) Převzetí závazku ze záruky může vyplynout ze smlouvy nebo z
prohlášení prodávajícího, zejména ve formě záručního listu. Účinky
převzetí tohoto závazku má i vyznačení délky záruční doby nebo doby
trvanlivosti nebo použitelnosti dodaného zboží na jeho obalu. Je-li ve
smlouvě nebo v záručním prohlášení prodávajícího uvedena záruční doba
odlišná, platí tato doba.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300735