Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 430 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 430

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 430

Nevyplývá-li z obsahu smlouvy nebo záručního prohlášení něco jiného,
začíná záruční doba běžet ode dne dodání zboží. Je-li prodávající
povinen odeslat zboží, běží záruční doba ode dne dojití zboží do místa
určení. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat
zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300736