Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 433 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 433

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 433

(1) Zboží má právní vady, jestliže prodané zboží je zatíženo právem
třetí osoby, ledaže kupující s tímto omezením projevil souhlas.

(2) Vyplývá-li právo třetí osoby, jímž je zboží zatíženo, z
průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, má zboží právní vady,

a) jestliže toto právo požívá právní ochrany podle právního řádu státu,
na jehož území má prodávající sídlo nebo místo podnikání, popřípadě
bydliště, nebo

b) jestliže prodávající v době uzavření smlouvy věděl nebo musel vědět,
že toto právo požívá právní ochrany podle právního řádu státu, na jehož
území má kupující sídlo nebo místo podnikání, popřípadě bydliště nebo
podle právního řádu státu, kam zboží mělo být dále prodáno nebo kde
mělo být užíváno, a prodávající o tomto prodeji nebo místu užívání v
době uzavření smlouvy věděl.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300739