Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 435 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 435

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 435

(1) Uplatnění práva uvedeného v § 433 třetí osobou s uvedením jeho
povahy je kupující povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu
poté, kdy se o něm dověděl.

(2) Práva kupujícího z právních vad zboží nemohou být přiznána v
soudním řízení, jestliže kupující nesplní povinnost stanovenou v
odstavci 1 a prodávající v soudním řízení namítne nesplnění této
povinnosti kupujícím.

(3) Tyto účinky nenastávají, jestliže prodávající o uplatnění práva
třetí osobou věděl v době, kdy se o něm dověděl kupující.

(4) Pro nároky kupujícího z právních vad zboží platí ustanovení § 436
až 441.

Nároky z vad zbožíAdresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300741