Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 439 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 439

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 439

(1) Nárok na slevu z kupní ceny odpovídá rozdílu mezi hodnotou, kterou
by mělo zboží bez vad, a hodnotou, kterou mělo zboží dodané s vadami,
přičemž pro určení hodnot je rozhodující doba, v níž se mělo uskutečnit
řádné plnění.

(2) Kupující může o slevu snížit kupní cenu placenou prodávajícímu;
byla-li kupní cena již zaplacena, může kupující požadovat její vrácení
do výše slevy spolu s úroky sjednanými ve smlouvě, jinak s určenými
obdobně podle § 502.

(3) Jestliže vada nebyla včas oznámena (§ 428 odst. 1 a § 435 odst. 1),
může kupující pouze se souhlasem prodávajícího vykonat práva podle
odstavce 2 nebo použít právo na slevu k započtení s pohledávkou
prodávajícího. Toto omezení neplatí, jestliže prodávající o vadách
věděl v době dodání zboží; u právních vad je rozhodující doba stanovená
v § 435 odst. 1.

(4) Do doby odstranění vad není kupující povinen platit část kupní
ceny, jež by odpovídala jeho nároku na slevu, jestliže by vady nebyly
odstraněny.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300745