Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 440 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 440

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 440

(1) Nároky z vad zboží se nedotýkají nároku na náhradu škody nebo na
smluvní pokutu. Kupující, kterému vznikl nárok na slevu z kupní ceny,
není oprávněn požadovat náhradu zisku ušlého v důsledku nedostatku
vlastnosti zboží, na něž se sleva vztahuje.

(2) Uspokojení, kterého lze dosáhnout uplatněním některého z nároků z
vad zboží podle § 436 a 437, nelze dosáhnout uplatněním nároku z jiného
právního důvodu.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300746