Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 442 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 442

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 442

(1) Dodá-li prodávající větší množství zboží, než je stanoveno ve
smlouvě, může kupující dodávku přijmout nebo může odmítnout přijetí
přebytečného množství zboží.

(2) Jestliže kupující přijme dodávku všeho nebo části přebytečného
zboží, je povinen za ně zaplatit kupní cenu odpovídající kupní ceně
stanovené ve smlouvě.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300748