Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 444 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 444

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 444

Strany si mohou písemně dojednat, že kupující nabude vlastnické právo
před dobou uvedenou v § 443, jestliže předmětem koupě je zboží
jednotlivě určené nebo zboží určené podle druhu a v době přechodu
vlastnického práva bude dostatečně označeno k odlišení od jiného zboží,
a to způsobem sjednaným mezi stranami, jinak bez zbytečného odkladu
sděleným kupujícímu.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300750