Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 450 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 450

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 450

(1) Nevyplývá-li ze smlouvy něco jiného, je kupující povinen zaplatit
kupní cenu, když prodávající v souladu se smlouvou a tímto zákonem
umožní kupujícímu nakládat se zbožím nebo s doklady umožňujícími
kupujícímu nakládat se zbožím. Prodávající může činit závislým předání
zboží nebo dokladů na zaplacení kupní ceny. U zboží, které podléhá
rychlé zkáze nebo má zvláštním právním předpisem stanovenou časově
omezenou minimální dobu trvanlivosti, anebo jehož použitelnost nebo
jakost je biologicky omezena, je kupující povinen zaplatit kupní cenu
do 30 dnů.

(2) Má-li prodávající podle smlouvy odeslat zboží, může tak učinit s
podmínkou, že zboží nebo doklady umožňující nakládání se zbožím budou
kupujícímu předány jen při zaplacení kupní ceny, ledaže tato podmínka
je v rozporu se smluveným způsobem placení kupní ceny.

(3) Kupující není povinen zaplatit kupní cenu, dokud nemá možnost si
zboží prohlédnout, ledaže dohodnutý způsob dodání zboží nebo placení
kupní ceny by s tím byly v rozporu.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300756