Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 451 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 451

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 451

Kupující je povinen učinit úkony, kterých je třeba podle smlouvy a
tohoto zákona k tomu, aby prodávající mohl dodat zboží. Dodané zboží je
kupující povinen převzít, pokud ze smlouvy nebo z tohoto zákona
nevyplývá, že jeho převzetí může odmítnout.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300757