Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 452 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 452

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 452

(1) Jestliže má kupující podle smlouvy určit dodatečně formu, velikost
nebo vlastnosti zboží a neučiní tak ve smluvené lhůtě a není-li lhůta
smluvena, ve lhůtě přiměřené po dojití žádosti prodávajícího, může je
prodávající sám určit s přihlédnutím k potřebám kupujícího, pokud mu
jsou známé. Tím nejsou dotčeny jiné nároky prodávajícího.

(2) Jestliže prodávající provedl určení sám, musí oznámit podrobné
údaje o tom kupujícímu a stanovit přiměřenou lhůtu, v níž může kupující
sdělit prodávajícímu odchylné určení. Jestliže kupující tak neučiní po
dojití takového sdělení v určené lhůtě, je určení oznámené prodávajícím
závazné.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300758