Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 455 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 455

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 455

Nebezpečí škody na zboží (§ 368 odst. 2) přechází na kupujícího v době,
kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo jestliže tak neučiní včas, v
době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší
smlouvu tím, že zboží nepřevezme.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300761