Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - § 456 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Obchodní zákoník » § 456

Část první - Obecná ustanovení
Hlava II - Družstvo
Část třetí - Obchodní závazkové vztahy
Oddíl 1 - Způsob plnění
Oddíl 2 - Místo plnění
Oddíl 3 - Doba plnění
Oddíl 3 - Náhrada škody
Díl XI - Promlčení
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
Oddíl 2 - Cenová doložka
Díl IX - Smlouva o dílo
Díl XXI - Smlouva o inkasu
Díl XXV - Cestovní šek
Díl XXVI - Slib odškodnění
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 456

Má-li kupující převzít zboží od jiné osoby, než je prodávající,
přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího v době stanovené pro
dodání zboží, jestliže v této době bylo kupujícímu umožněno nakládat se
zbožím a o této možnosti kupující věděl. Je-li kupujícímu umožněno
nakládat se zbožím nebo dozví-li se o této možnosti teprve později,
přechází nebezpečí v době, kdy má tuto možnost a dozví se o ní.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/obchodni-zakonik/51300762